Om meg

 

Har sittet i arbeidsutvalget i Nettverk Vev, Buskerud, Oslo og Akershus.

Var med å starte prosjekt rundt innkjøp, kursing og bruk av en digital trådstyringsvev (TC2) i Ringerike Husflidslag.

 

Utmerkelser

Norsk Husflidslags arbeidsstipend på 40.000kr. 2010 (les rapporten fra arbeidet her)

 

Utdannelse

Tegning, Form og Farge, gr.kurs, Ringerike Yrkesskole 1990

Karttegning, Landmåling 1991-1993

Tegning, Form og Farge, VK1, Hønefoss vdg.skole.1995                

Faglærer i kunst og håndverksfag, Høgskolen i Oslo, avd. for estetiske fag. Spesialisering i formgiving og veving av tekstiler  1998

Grunnfag Idrett, NIH, 1999

Formgiving og veving av tekstiler, FV2, 2000

 

Relevant erfaring

Jobbet i vevstua på Solborg landsby for utviklingshemmede. Var vevfaglig ansvarlig, dreiv opplæring av daglig leder, vevde selv og jobbet med de utviklingshemmede.

Jobbet med håndveving på Grinakervev på Brandbu. Fikk erfaring i å jobbe med damask.

Ansatt som kunst og håndverkslærer på Hallingby skole, ungdomskolen, siden 2008.